http://khongpaudom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 คลังข้อสอบ

 ข่าวเด่น

 ข่าวสารการศึกษา

 บทความ & สาระน่ารู้

  สมัครงาน

 ฟังเพลงออนไลน์

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ22/11/2010
อัพเดท15/03/2016
ผู้เข้าชม25,223
เปิดเพจ40,986

ปฎิทิน

« September 2016»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ข้อมูลตำบล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมกศน.

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

องค์กรนักศึกษา

คณะกรรมการกศน.ตำบล

สถานที่สำคัญ

iGetWeb.com
AdsOne.com

ตารางการพบกลุ่ม ๑ /๕๖

ตารางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม

 ณ กศน.ต.คลองพระอุดม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน/เดือน/ปี พ.ศ.

เวลา

จำนวนผู้เรียน

รายวิชา/หน่วยกิต

รหัสวิชา

พฤษภาคม๒๕๕๖

มิถุนายน

๒๕๕๖

กรกฎาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม๒๕๕๖

กันยายน๒๕๕๖

๐๘.๓๐- ๑๑.๓๐

๑๒.๐๐-๑๕.๐๐

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม  (๕)

พต ๓๑๐๐๑

๒๖

๒,๙,๑๖,๒๓

-

-

-

 

/

 

 

๔๐ คน

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (๒)

อช ๓๑๐๐๓

-

๓๐

-

-

 

/

 

 

๔๐ คน

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  (๒)

สค ๓๑๐๐๒

-

-

๑๔,๒๑

-

-

 

/

 

 

๓๙ คน

การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม (๑)

สค ๓๑๐๐๓

-

-

๒๘

-

-

 

/

 

 

๔๐ คน

รักษ์ท้องถิ่น (๒)

พว ๓๒๐๑๘

-

-

-

๔,๑๑

-

 

/

 

 

๓๙ คน

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (๒)

พว ๓๒๐๑๗

-

-

-

๑๘,๒๕

-

 

/

 

 

๓๙ คน

ภาษาอังกฤษหรรษา (๒)

พต ๓๒๐๐๓

-

-

-

-

๑,๘

 

/

 

 

๓๙ คน

เกษตรผสมผสาน (๒)

อช ๐๒๐๑๕

-

-

-

-

๑๕,๒๒

 

/

 

 

๔๐ คน

หลักการเกษตรอินทรีย์ (๒)

อช ๐๒๐๐๗

-

-

-

-

๒๙

 

/

 

 

๓๙ คน

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เวลาการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จำนวนผู้เรียน

รายวิชา/หน่วยกิต

รหัสวิชา

พฤษภาคม๒๕๕๖

มิถุนายน

๒๕๕๖

กรกฎาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม๒๕๕๖

กันยายน๒๕๕๖

๐๗.๓๐- ๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐

๑๔.๐๐-๒๒.๐๐

สุขศึกษา พลศึกษา (๒)

ทช ๓๑๐๐๒

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๒ คน

คณิตศาสตร์ (๕)

พค ๓๑๐๐๑

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๒ คน

สังคมศึกษา (๒)

สค ๓๑๐๐๑

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๑ คน

ทักษะการขยายอาชีพ

อช ๓๑๐๐๒

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๒ คน

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (๓)

ทช ๐๒๐๐๖

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๑ คน

การขาย การตลาด (๒)

อช ๐๒๐๑๘

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๑ คน

การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ (๓)

อช ๓๒๐๐๑

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๑ คน

**หมายเหตุ    กำหนดพบครูประจำตำบล เดือนละ 2 วัน เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือน และอาทิตย์สุดท้ายของเดือน

 

ตารางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม

 ณ กศน.ต.คลองพระอุดม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน/เดือน/ปี พ.ศ.

เวลา

จำนวนผู้เรียน

รายวิชา/หน่วยกิต

รหัสวิชา

พฤษภาคม๒๕๕๖

มิถุนายน

๒๕๕๖

กรกฎาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม๒๕๕๖

กันยายน๒๕๕๖

๐๘.๓๐- ๑๑.๓๐

๑๒.๐๐-๑๕.๐๐

 

 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  (๔)

พต ๒๑๐๐๑

๒๖

๒,๙,๑๖,๒๓

-

-

-

/

 

 

 

๒๔ คน

พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง (๒)

อช ๒๑๐๐๓

-

๓๐

-

-

/

 

 

 

๒๖ คน

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  (๒)

สค ๒๑๐๐๒

-

-

๑๔,๒๑

-

-

/

 

 

 

๒๓ คน

การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม (๑)

สค ๒๑๐๐๓

-

-

๒๘

-

-

/

 

 

 

๒๗ คน

เทคนิคการใช้ห้องสมุด (๑)

ทร ๐๒๐๑๙

-

-

-

 

/

 

 

 

๒๙ คน

อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ไร้พรมแดน (๑)

ทร ๐๒๐๑๗

-

-

-

๑๑

-

/

 

 

 

๒๙ คน

การพัฒนาจิตและปัญญา (๒)

สค ๒๒๐๐๔

-

-

-

๑๘,๒๕

-

/

 

 

 

๒๙ คน

เกษตรผสมผสาน (๒)

อช ๐๒๐๑๕

-

-

-

-

๑,๘

/

 

 

 

๒๘ คน

หลักการเกษตรอินทรีย์ (๒)

อช ๐๒๐๐๗

-

-

-

-

๑๕,๒๒

/

 

 

 

๒๘ คน

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วัน/เดือน/ปี พ.ศ. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เวลาการเรียนรู้ด้วยตนเอง

จำนวนผู้เรียน

รายวิชา/หน่วยกิต

รหัสวิชา

พฤษภาคม๒๕๕๖

มิถุนายน

๒๕๕๖

กรกฎาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม๒๕๕๖

กันยายน๒๕๕๖

๐๗.๓๐- ๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐

๑๔.๐๐-๒๒.๐๐

เศรษฐกิจพอเพียว (๑)

ทช ๒๑๐๐๑

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๑ คน

 สุขศึกษา พลศึกษา (๒)

ทช ๒๑๐๐๒

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๓ คน

โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (๓)

ทร ๐๒๐๐๖

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๑ คน

ทักษะการประกอบอาชีพ (๔)

อช ๒๑๐๐๒

 

 

 

 

 

/

/

/

/

๑ คน

**หมายเหตุ    กำหนดพบครูประจำตำบล เดือนละ 2 วัน เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือน และอาทิตย์สุดท้ายของเดือน

 

 

 

ตารางการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบพบกลุ่ม

 ณ กศน.ต.คลองพระอุดม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ระดับประถมศึกษา 

 

ระดับประถมศึกษา

วัน/เดือน/ปี พ.ศ.

เวลา

จำนวนผู้เรียน

รายวิชา/หน่วยกิต

รหัสวิชา

พฤษภาคม๒๕๕๖

มิถุนายน

๒๕๕๖

กรกฎาคม  ๒๕๕๖

สิงหาคม๒๕๕๖

กันยายน๒๕๕๖

๐๘.๓๐- ๑๑.๓๐

๑๒.๐๐-๑๕.๐๐

 

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  (๓)

พต ๑๑๐๐๑

๒๖

๒,๙,๑๖,๒๓

-

-

-

/

 

 

 

๒ คน

พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (๒)

อช ๑๑๐๐๓

-

๓๐

-

-

/

 

 

 

๒ คน

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง  (๒)

สค ๑๑๐๐๒

 

 

๑๔,๒๑

 

 

/

 

 

 

๒ คน

การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม (๑)

สค ๒๑๐๐๓

 

 

๒๘

 

 

/

 

 

 

๒ คน

ปัญหาพาเพลิน (๒)

พค ๑๒๐๐๔

 

 

 

๔,๑๑

 

/

 

 

 

๒ คน

เกษตรผสมผสาน (๒)

อช ๐๒๐๑๕

 

 

 

๑๘,๒๕

 

/

 

 

 

๓ คน

หลักการเกษตรอินทรีย์ (๒)

อช ๐๒๐๐๗

 

 

 

 

๑,๘

/

 

 

 

๓ คน

view
view